sygnet2

Informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez LEBO Energia

Formularz kontaktowy klient, lead, Facebook, Internet

 Przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Lebo Energia  Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO: Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest. LEBO Energia Sp. z o.o., ul. Postępu 17D , 02-676 Warszawa, posiadający nr NIP: 527-280-65-30, REGON: 367137980, KRS 0000675324, kapitał zakładowy 20000 zł 

 Nasze dane kontaktowe: Możesz się z nami skontaktować: • LEBO Energia Sp. z o.o., ul. Postępu 17D , 02-676 Warszawa,  532-207-264, rodo@leboenergia.pl, www.leboenergia.pl 

Możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz gdy korzystasz z swoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Cele i podstawy przetwarzania oraz nasze prawnie uzasadnione interesy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

  • odpowiedzi na Twoje zapytanie, w tym zapytanie o przesłanie oferty lub wniosek o zawarcie umowy – podstawą prawną przetwarzania jest Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku, gdy składasz zapytanie jako pełnomocnik, reprezentant (dalej jako: „Reprezentant”) lub osoba wyznaczona do kontaktu (dalej jako: „Osoba kontaktowa”) innej osoby lub podmiotu, prawną przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość odpowiedzi na kierowane do nas zapytania, w tym przesyłanie ofert i zawieranie umów; 
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim zapytaniem lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody/zgód na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, wówczas dane osobowe będą przetwarzane również w celu: 
  • wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej ze zgód, które zostały przez Ciebie udzielone, a których udzielenie jest w pełni dobrowolne – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych do tychże celów, jest Twoja dobrowolnie udzielona zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Umów spotkanie z naszym ekspertem, który dopasuje instalację odpowiednią
do Twoich potrzeb i przygotuje darmowy kosztorys.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności strony www.leboenergia.pl oraz wyrażam zgodę na kierowanie przez LEBO Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17D, (02-676), informacji handlowych i materiałów reklamowych na podany przeze mnie dotychczas lub w przyszłości numer telefonu lub przez środki komunikacji powiązane z numerem telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, co nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez LEBO Energia SP. z o.o. są dostępne pod linkiem. Znajdują się m. in. Informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie w związku z tym przysługują prawa osobom, których danych przetwarzamy.