sygnet2

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach tzw. cookies

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Lebo Energia  Sp. z o. o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO: Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest LEBO Energia Sp. z o.o., ul. Postępu 17D , 02-676 Warszawa, posiadający nr NIP: 527-280-65-30, REGON: 367137980, KRS 0000675324, kapitał zakładowy 20000 zł

Możesz się z nami skontaktować: 

  • telefonicznie pod numerem: 532-207-264; 
  • pod adresem e-mail: rodo@leboenergia.pl; 
  • przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.leboenergia.pl;
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Postępu 17D , 02-676 Warszawa

 W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z Serwisu – korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu oraz prezentacji naszych produktów i usług w tym Serwisie – podstawą prawną jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Prowadzenia analiz dotyczących zwiększenia jakości obsługi klientów w związku z korzystaniem z Serwisu – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ocena jakości obsługi; 

Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu: 

  • korzystania z Serwisu – do momentu zakończenia sesji przeglądania Serwisu (tzw. pliki cookie sesyjne) albo do momentu usunięcia przez Ciebie plików cookie z danych historii przeglądania w Twojej przeglądarce internetowej – wówczas tzw. pliki cookie trwałe, które pozostają w naszych systemach analitycznych, nie będą przypisywane Twojej kolejnej sesji przeglądania Serwisu;
  • prowadzenia analiz dotyczących zwiększenia jakości obsługi klientów – do momentu zakończenia sesji przeglądania Serwisu (tzw. pliki cookie sesyjne), do momentu usunięcia przez Ciebie plików cookie z danych historii przeglądania w Twojej przeglądarce internetowej (wówczas tzw. pliki cookie trwałe, które pozostają w naszych systemach analitycznych, nie będą przypisywane Twojej kolejnej sesji przeglądania Serwisu) albo do momentu wniesienia sprzeciwu – w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim korzystaniem z Serwisu lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

 Twoje prawa .Masz prawo: 

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia; 
  • w przypadku udzielenia zgody – do przenoszenia danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś, tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi; 
  • do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu. W celu skorzystania z powyższych praw możesz skontaktować się z nami lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Prawo sprzeciwu Masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu analiz dotyczących zwiększenia jakości obsługi klientów lub ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przyczyną sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu możesz skontaktować się z nami lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi żadnych konsekwencji.
Umów spotkanie z naszym ekspertem, który dopasuje instalację odpowiednią
do Twoich potrzeb i przygotuje darmowy kosztorys.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności strony www.leboenergia.pl oraz wyrażam zgodę na kierowanie przez LEBO Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17D, (02-676), informacji handlowych i materiałów reklamowych na podany przeze mnie dotychczas lub w przyszłości numer telefonu lub przez środki komunikacji powiązane z numerem telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, co nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez LEBO Energia SP. z o.o. są dostępne pod linkiem. Znajdują się m. in. Informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie w związku z tym przysługują prawa osobom, których danych przetwarzamy.